Nyhed

Naturindsatsplan 2020-2023 for Gribskov Kommune

Alle DN Gribskovs forslag til kommunens naturindsatser 2020-2023 kan findes her.

Naturindsats 2012-2016 i Gribskov Kommune skal revideres. Det besluttede Udvikling, By og Land i februar 2019. Naturindsatsplanen skal ende op med en liste over konkrete tiltag der ønskes udført i 2020-2023.

Overordnet er DN Gribskov af den opfattelse, at en indsats for naturen og biodiversiteten (og en naturpolitik) bl.a. skal have følgende formål:

 • Bedre natur
   
 • Mere natur
   
 • Mere sammenhængende natur
   
 • Oplevelse, benyttelse og formidling af naturen
   
 • Særligt fokus på de i kommunen forekommende sjældne eller truede arter

I forlængelse af disse formål har vi udarbejdet konkrete forslag til naturindsatsplanen 2020-23, som er blevet sendt til Gribskov Kommune:

 1. Naturvenlig drift af kommunens vejkanter, vejskrænter og grønne område
 2. Giftfri kommune
 3. Mere natur i vores kystnære sommerhusområder
 4. Naturpleje i fredede områder
 5. Formidling af de fredede områder
 6. Naturgenopretning og drikkevand
 7. Vandrestier i det åbne land
 8. Hverdagsnaturen
 9. Støtte til private lodsejere
 10. Naturen i det åbne land
 11. Vandløb
 12. Sjældne og truede arter

 

Du kan finde en mere dybdegående gennemgang af forslagene her