Formålet med leslåningslauget:

  • at samle en gruppe naturinteresserede, der kan eller ønsker at lære at slå med le
  • at foretage naturpleje med le på udvalgte naturarealer i et samarbejde med Naturstyrelsen og Gribskov Kommune,
  • at benytte leslåning som erstatning eller supplement til græsning, hvor det kan øge biodiversiteten
  • at foretage botaniske registreringer for at følge udviklingen år for år

Strategi:
Vi forestiller os at lægge ud med flere mindre arealer og med det formål i udvalgte delområder at forædle den naturpleje, der allerede foregår på arealet.

Leslætsgruppens medlemmer:
Elisabeth, Søren, Dorte, Tine, Linda