Formålet med affaldsgruppen:

  • at planlægge, koordinere og formidle praktisk hjælp til de lokale affaldsgrupper i forbindelse med DN' s årlige affaldsindsamlingskampagne, ultimo april
  • i samarbejde med Gribskov kommune at hjælpe med udsendelse/ fordeling af materialer og støtte de lokale grupper med forplejning ved aktiviteterne
  • at prøve at udbrede antallet af og indsatsen for lokale grupper
  • at kommunikere dette ud til kommunens borgere i forbindelse med at efterlyse nye gruppers medvirken


Gruppens medlemmer:
Jens, Søren, Tine, Sussie og Jørgen