Nyhed

Miljøministeren besøger Heatherhill

Miljøminister Lea Wermelin besøgte den 21. juni sommerfugleprojekt på Heatherhill. Ministeren kom for at høre nærmere om, hvordan der på området arbejdes med at fremme biodiversiteten – specielt i forhold til at skabe optimale forhold for truede sommerfuglearter.

Baggrunden for ministerbesøget er, at Gribskov Kommune i 2018 igangsatte projektet ”Et vingeslag for Heatherhill” i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Lepidopterologisk Forening og med økonomisk støtte på 167.000 kr. fra Aage V. Jensens Fond.

Formålet med projektet er at optimere forekomsten af sommerfuglenes foder- og værtsplanter, således at man give sommerfuglene bedre levevilkår. Ikke mindst er der fokus på 8 truede sommerfuglearter med smukt klingende navne som okkergul pletvinge, dukatsommerfugl og grøn busksommerfugl. I årene 2018-23 sker der en monitorering af sommerfugle og deres foder- og værtsplanter, og der bliver udført forskellig naturpleje i 3 forsøgsområder. Det sker bl.a. gennem leslåning, rotationsgræsning og afbrænding.

Det er vigtigt element omkring de 3 forsøgsområder, at de er indhegnet. Hegnet sikrer, at fårene holdes ude fra midt i maj til 1. september. Fårene spiser bl.a. alle blomsterhovederne.

Arrangementet startede med, at borgmester Anders Gerner Frost på den regnfulde morgen bød Lea Wermelin velkommen og skitserede baggrund og rammer for projektet. Med udsigt ned over skråningerne med forsøgsområderne, fik miljøministeren derefteren grundig forklaring fra DN Gribskovs formand Linda Bruhn Jørgensen om projektets praktiske sider. Linda redegjorde bl.a. for, hvordan de 3 forsøgsområder plejes på hver deres måde, således at man får detaljeret viden om naturplejens indvirkning på de enkelte sommerfuglearter.

Indberetning af observationer af sommerfugle er et helt afgørende element i projektet. Linda fortalte i den sammenhæng om, hvordan DN Gribskov hjælper Gribskov Kommune med at modtage og registrere observationer og tip fra besøgende på Heatherhill.

> Læs mere om ”Et vingeslag for Heatherhill”