Formålet med Blåt Flag-gruppen:

  • "at støtte op om og deltage i kommunens kampagne og certificering af Blå Flag-strande og havne ved i samarbejde med Forvaltningen at planlægge og gennemføre ekskursioner, kampagner og aktiviteter, der kan informere de besøgende om Blå Flag-konceptet og give dem primære natur- og miljøoplevelser, der understreger betydningen af at beskytte hav- og kystnaturen og –miljøet".

Gruppens medlemmer:
Jens P.