Har du nogle ideer til aktiviteter, der er gode for vores natur og miljø og er du rede til i samarbejde med andre at gennemføre aktiviteter, så vil vi gerne høre fra dig.

Hverdagaktivisme behøver ikke at ske hver dag, men kan tilpasse den tid, man har eller til særlige tidspunkter på året. Aktiviteterne kan foregå både udendørs og indendørs. Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov kan støtte op om aktiviterne på forskellige måder og du/I vil derigennem møde et aktivt og socialt fællesskab. 

Spørgsmål om hverdagaktivisme kan stilles til formand for bestyrelsen i DN Gribskov, Linda Bruhn Jørgensen på tlf. 40 88 17 95.