Vil du være med til at værne om din lokale naturperle? Brug et par timer på en gåtur med en rute efter eget valg i et fredet naturområde. Kom og deltag i vores fredningsgruppe. Så er du med til at hjælpe naturen. 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, derfor passer vi godt på dem.

Har du lyst til at hjælpe med det, så kan du sammen med os gennemføre et eller flere fredningstjek der sætter fokus på de fredede arealers tilstand –

Vi har lavet et skema, som hjælper dig med at gennemgå fredningen og om alt er som det burde være. 

Vi har en fredningsgruppe

Vi gennemgår fredningsbestemmelserne for de fredede områder i kommunen og vi tjekker om de overholdes. Samtidig forsøger vi at registrere naturtilstanden i området.

Arbejdet bruges til bl.a. at sikre naturpleje og stoppe evt. ulovligheder i fredede områder.

Kontakt

Læs mere om fredningsgruppen og kontakt vores formand Linda Bruhn Jørgensen på vores email gribskov@dn.dk.

Vi glæder os til at se dig.