Gruppens formål:

  • at undersøge om fredningerne i Gribskov Kommune stadig lever op til deres formål til gavn for naturen og til glæde for de besøgende
  • at indsamle viden og observationer til at få et overblik over de fredede naturområders tilstand
  • at anvende denne viden til at komme i dialog med kommunens forvaltning omkring de fredede områder, deres naturpleje m.v.
  • at formidle relevante dele af denne viden via åbne ekskursioner m.v.

Til fredningstjekket anvendes kortmateriale og skema udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening

Gruppens arbejdsopgaver er:

  1. at gennemgå fredningsbestemmelserne for de fredede områder
  2. at foretage fredningstjek ved hjælp af DN skemaer
  3. skriftligt at kommentere tilstanden i forhold til fredningsbestemmelserne
  4. fotodokumentere
  5. på gåture fremover at holde øje med og melde ind om fredningernes tilstand

Gruppens arbejdsform

  • Gruppen aftaler mødetid og sted.

Kan jeg være med?
Fredningsgruppen hører under DN Gribskov, hvor alle er velkomne til at være med. Hvis du vil være med, da kontakt os.

Gruppens medlemmer
Leni, Dorte, Linda m.fl. (interesserede inddrages løbende)