Nyhed

Nyt byrådsflertal

Vi ønsker det nye byråd tillykke med valget - men vi har også nogle ønsker for fremtiden og jeres arbejde.

DN Gribskov vil hermed gerne ønske det nye byrådsflertal tillykke. Vi har med stor interesse fulgt det nye flertals bestræbelser på at tage afstand fra det eksisterende. Plan- og miljøudvalget hedder nu Udvikling, Land og By, og vi har fået et nyt Udvalg for Miljø, Kyst og Klima. Forhåbentlig udgør disse omrokeringer og navneændringer et godt udgangspunkt for en seriøs sagsbehandling på både natur- og miljøområdet. Udmeldingerne i valgkampen har været tydlige og positive: Borgerne skal høres og inddrages, borgerne kan bidrage med anderledes og brugbare løsninger m.m.

Men det må jo så indebære, at nogle af de sager, der før kommunevalget blev sat til tælling, genoptages i en dialog med borgerne, en dialog, der får indflydelse på beslutningerne.

Rema 1000
Får Rema 1000 sin forretning på Sandet? En stor gruppe af borgere har med al tydelighed vist, at de er imod byggeriet. DN Gribskov håber det ikke og har udtrykt støtte til de lokale borgere i deres ønske om at bevare den natur, der omgiver dem.

BavneAger Eng
Og hvad med forslaget til lokalplan for BavneAger Eng, går det på i politik om placeringen af almene boliger eller lytter man til de lokale borgere? BavneAger Eng er en lille oase af bynatur med sø, mose og blomstrende træer, en oase i et større bebygget område syd for Gilleleje - et sted hvor man går tur med hunden og nyder dyrelivet.

Egentlig udarbejdede byrådet i 2004 en visionsplan for området. For et større område udarbejdedes en overordnet Masterplan, som derefter for delområder blev udmøntet af forskellige arkitektfirmaer og bygherrer. Dette var godt tænkt. Når det lykkes, sikrer man planmæssig sammenhæng og god diversitet. De første områder er da også pænt blevet udbygget efter Visionsplanen, men kæden hopper helt af, når man så pludselig - i strid med Visionsplanen - vil plastre det centrale rekreative område på BavneAger Eng til med massiv bebyggelse.

Det tidligere byrådsflertal skal dog have ros for at være vendt på en tallerken efter den massive kritik. Også her har DN Gribskov kontakt til de lokale og støtter deres kamp for bevarelse af det grønne åndehul, bl.a. ved en indsigelse mod lokalplanen. Politikere vil nu mødes med de lokale beboere.

Vi ønsker det nye Byråd held og lykke med arbejdet.