Nyhed

Årsmøde 2019

Kom og vær med, når DN Gribskov holder årsmøde. 27. oktober kl. 13 - 17 inkl. bustur. Læs den skriftlige beretning her.

Mød bestyrelsen og hør om nogle af de sager, vi har arbejdet med i det forløbne år. Ønsker du at være aktiv, kan du stille op/indgå i nogle af de arbejdsgrupper, vi har nedsat. Naturen har brug for dig.

 

Vi indleder arrangementet med en gratis og spændende informationsrig bustur fra kl. 13.00-15.00 (turen udgår fra den store P-plads ved Esrum Møllegård). Under busturen vil bestyrelsen berette om udvalgte sager. Der vil være stop undervejs, hvor deltagerne får mulighed for at se nærmere på udvalgt smuk natur. Efter knap 2 timer kører bussen tilbage til Esrum Møllegård, hvor selve årsmødet afholdes.

Selve årsmødet afholdes efterfølgende fra kl. 15.00-17.00 på Esrum Møllegård, hvor formanden vil aflægge beretning over sager og emner som har optaget bestyrelsen særligt i år og hvor der derefter vil være valg til bestyrelsen.

Dagsorden følger DNs vedtægter. Kun medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Du kan læse den skriftlige beretning her

Hvis du vil se et kortbilag over forslået stiforløb ved Esrum Sø kan du se det her.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DN Gribskov