Høringssvar

Høringssvar: Lokalplan 532.01 - parkeringsplads ved stranden (Musik i Lejet).

Læs høringssvaret her