Facebookgruppens formål:

Markedføring af DN Gribskov til en ny målgruppe ved hjælp af et hurtigt medie, og som et supplement til vores hjemmeside og pressemeddelelser. Strategien er, at vi på Facebooksiden løbende lægger:

  • DN Gribskovs aktiviteter, både før og efter arrangementet, og med fotos
  • egnede DN Gribskov sager, hvor vi har formuleret en holdning på skrift
  • vundne sager af principiel karakter
  • artikler fra DNs Facebookside, der skønnes interessante for vores lokale Facebookside
  • billeder og tekst fra vores egne bestyrelsesaktiviteter i naturen i Gribskov kommune, f.eks. fredningstjek

Medlemmer af gruppen:
Tine, Dorte, Søren, Leni, Poul og Linda