Formålet med Stigruppen:

  • "At arbejde med nyetablering, genetablering og vedligeholdelse af primært gangstier i kommunens naturområder, herunder naturstier i det åbne land. Desuden at sikre retten til brug af eksisterende markveje og kirkestier i kommunen”.

Gruppens medlemmer:
Dorte, Niels, Leni og Mikael