Formålet med Hav- og Tanggruppen:

  • at udbrede kendskabet til tang og algers forekomst og liv i havet, om havets natur og miljø, samt om anvendelsen af tang og alger til fødemidler og andre vigtige formål i samfundet og i den enkelte persons liv
  • at udvikle udstillinger og andre materialer om tang og hav og udbrede kendskabet til disse emner i lokalområdet vha. aktiviteter i naturen, ekskursioner og andre arrangementer.
  • at involvere lokale borgere og virksomheder i arbejdet med indsamling, anvendelse og bevaring af havet og tangområderne ved Nordkysten.

Gruppens medlemmer:
Jens, Leni, Sussie og Søren