Turen starter ved parkeringspladsen på nordsiden af Snævret Skov. Fra parkeringspladsen følger du den smalle sti, der fører langs Esrum Ås sydlige bred. Efter ca. 1 km kommer du til Keldsø Ås indløb til Esrum Å. Her drejer du til højre og følger den smalle sti mellem Keldsø Å og skoven indtil du støder på den befæstede vej, der kommer fra Snævret Skov. Den følger du ind i skoven. Du kommer forbi den gamle Esrum Kanal med Stordam og Væltningen, derfra fortsætter du på stien. Når du støder på den befæstede skovvej igen, drejer du til højre og fortsætter direkte til parkeringspladsen. (Se kort nederst på siden).

Muligheden for at gå en tur langs de danske vandløb er særdeles begrænset og derfor byder denne rute på en spændende og anderledes naturoplevelse. Kærene langs Esrum Å er malet hvid af den sjældne vandkarse, du kan opleve dag-pragtstjerne, galtetanden i sit lilla skær og tidlig på sommeren, den gule iris og eng-kabbelejen i fuld flor. Mjødurt, bregner og bingelurt udgør et tæt tæppe i den fugtige skovbund af Snævret Skov. Stor elletræer vokser helt ud til brinkerne af Esrum Å og Keldsø Å, og røn og hassel blander sig i det tætte bøgekrat. Skoven har præg af urskov hvor væltede træer får lov at passe sig selv.

Esrum Å løber gennem Snævret Skov. I rørsumpen på modsat side af åen, kan du tidlig på sommeren høre munk, rørspruv og nattergale synge om kap.

Det kan anbefales at holde en hvilepause på den lille bænk, der står i "trekanten", hvor Esrum Å og Keldsø Å løber sammen. I rørsumpen på modsat side af åen, kan du tidlig på sommeren høre munk, rørspruv og nattergale synge om kap. Gøg og stor flagspætte supplerer gerne med deres karakteristiske kald.

Kulturhistorisk kan denne rute også byde på noget særdeles interessant. Du kommer forbi den gamle Esrum Kanal, hvis spor tydeligt kan ses i landskabet. Kanalen var 9 km lang, 9 meter bred og 1 1/2 meter dyb og den blev bygget med skovl og trillebør af arbejdsfanger, bønder og soldater. Sporene vidner om den kanal, der i 1800 tallet var transportvej for brænde fra Grib Skov mellem Esrum Sø og Kattegat. Brændet blev læsset på hestetrukne pramme, som blev styret af en pramdreng og en pramfører. Pramdrengen havde ansvar for hestene på trækstierne mens pramføreren sørgede for, at prammen holdt sig fri fra søbredderne. Kanalen var i brug indtil 1873, hvor den blev afløst af Gribskovbanen.


Kort over Snævret Skov