Nyhed

Kære Politikere

Hvordan vil I sikre rent drikkevand til borgerne i Gribskov kommune?
Fortæl om jeres holdninger til kommunens fremtidige indsats og jeres ønsker til budgettet. Så kan vi få en åben debat og et godt grundlag for at stemme på rent grundvand og rent drikkevand til kommunalvalget.

Problemet med forurening af drikkevandet er nu så stort, at den samlede vandbranche (DANVA og Danske Vandværker) er gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening i et fælles opråb til regering og Folketinget. Der er brug for, at kommunerne handler for at sikre befolkningens drikkevand og samtidig sikre flere naturområder.

De tre organisationer peger på behovet for at udlægge grundvandsparker i de områder, hvor grundvandet dannes. Områder, der skal udgøre rygraden for befolkningens forsyning af drikkevand. I disse områder skal der fremover ”dyrkes” rent grundvand og dermed rent drikkevand uden miljøfremmede stoffer, f.eks. sprøjtegiftrester. På arealerne kan samtidig ske genopretning af natur, drives økologisk landbrug, etableres skov og klimatilpasning for at hjælpe den trængte natur.

Nogle kommuner har allerede set lyset. Rudersdal Kommune ønsker f.eks. at se nærmere på mulighederne for at etablere grundvandsparker og ser det som en del af en klimaomstilling, som prioriteres i budgettet. I Gribskov er der fokus på problemet med projektet ”Vand på tværs”, men vil rent drikkevand blive indarbejdet i budgettet?

Hvad siger Gribskov Kommunes politikere – vil I kæmpe for det rene grundvand, rent drikkevand og mere natur fremover?”

Stil spørgsmålet til vælgermøder
Du kan som borger stille samme spørgsmål til den kandidat, du overvejer at stemme på til kommunalvalget den 16. november 2021.

Desto mere fokus vi sætter på vores fælles drikkevand, desto mere kan vi forpligte vores kommune til at beskytte drikkevandsboringerne for yderligere nedsivning af giftstoffer. 

I Gribskov Kommune er der fundet rester af sprøjtegifte (pesticider) i 17 ud af 57 boringer, hvor 4 boringer var over grænseværdien, svarede til 30 procent og 7 procent gennem de seneste 6 år.

På landsplan er ca. 60 procent af alle aktive vandboringer påvirket af sprøjtegiftrester i de første 9 månereder af 2021, og andelen stiger fortsat.

Oversigt over giftrester i drikkevandsboringer

Klik ind og se danmarkskortet. Find din kommune og se, hvor mange procent af vandværkenes drikkevandsboringer der bliver fundet rester af gift i.

Voresdrikkevand.dk

Hvordan havner sprøjtegiften i grundvandet?

Få svar på spørgsmål om gift i drikkevandet